Aktualności - przegląd

Zdrowie psychiczne uczniów

31 stycznia 2024

31 stycznia 2024 r. klasa II Tż A pod opieką p. Marii Kalinowskiej wzięła udział w spotkaniu  z toksykologiem, wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  dr Erykiem Matuszkiewiczem. Spotkanie to odbyło się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu jako część kampanii „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje”, a patronat nad spotkaniem objął Prezydent Kalisza.

Dyskusja skoncentrowana była na zdrowiu psychicznym, ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychicznego młodych ludzi, którzy często borykają się z bezradnością, lękiem, w wyniku czego często uciekają się do „chemicznych” sposobów wygłuszania niepokoju i niepewności. Uczestnicy z pewnością wyszli ze spotkania z przekonaniem, że w przypadku pojawienia się stanów depresyjnych i lękowych niezbędna jest pomoc specjalistyczna i że nikt z takim problemem nie pozostaje sam.

20240131 123106

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search