Warsztaty Szkolne

Organizacja zajęć praktycznych dla uczniów w zawodzie kucharz

Warsztaty Szkolne

Sporządzanie i sprzedaż wyrobów kulinarnych i cukierniczych.

Warsztaty Szkolne

Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych.

W Warsztatach Szkolnych realizowane są zajęcia dla uczniów w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznychtechnik usług kelnerskichtechnik technologii żywnościkucharzcukiernik

Zakres działalności warsztatów szkolnych:

Organizacja zajęć praktycznych dla uczniów w zawodzie kucharz

Sporządzanie i sprzedaż wyrobów kulinarnych i cukierniczych

Organizacja pracy bufetu szkolnego

Produkcja i sprzedaż wyrobów na imprezy okolicznościowe

Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych

Organizacja i obsługa bankietów

Udział w projektach unijnych

Kiermasze wyrobów podczas spotkań z rodzicami

Prowadzenie warsztatów kulinarnych dla społeczności lokalnej.

Kontakt

Warsztaty Szkolne
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu
ul. Wodna 11 - 13
62 - 800 Kalisz
Tel: (62) 764 15 29
e-mail: warsztaty@zsgh.kalisz.pl

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search