Opieka zdrowotna

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. O prawie do wyrażenia sprzeciwu informowani są rodzice i pełnoletni uczniowie podczas pierwszej wywiadówki, a w przypadku osób pełnoletnich na zajęciach z wychowawcą. Sprzeciw złożony powinien być w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Ponadto informację nt. gabinetu profilaktycznego oraz gabinetów stomatologicznych prosimy o umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym w szkole.

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują cztery gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:

 • - w Szkole Podstawowej nr 12, 62-800 Kalisz, ul. Długosza 14,  gabinet stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska tel.: 608 495 055;
 • - w Szkole Podstawowej nr 7, 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 5, Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak, tel.:  505 079 363;
 • - w Szkole Podstawowej nr 10, 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA, tel.:  62 500 00 00, 62 500 00 01;
 • - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Brodnicka, Remigiusz Błaszczyk Spółka Cywilna, 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 5, 62 766 86 85;
  Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatolgicznych z następującymi podmiotami:
 • - NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz, 62 766 86 85;
 • - NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, 62-800 Kalisz, ul. Polna 29, 62 766 66 22;
 • - „ Stomatologia- Dobrzec” S.C. Helena Kokot- Madejczyk, Elżbieta Gabrysiak, Mirosława Humieja, 62- 800 Kalisz  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62 764 85 75;
 • - NZOZ „DENTIX” s.c., 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 18-22, 62 757 74 00;
 • - NZOZ „CALISIA” , 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1, 62 500 00 00, 62 500 00 01;
 • - Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, 62-800 Kalisz, ul. Browarna 5, 62 767 71 75
 • - Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1,  62 753 01 62
 • - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 2A/7, 502 691 989;
 • - KALMEDICA sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 71-75, 62 502 46 61
 • - Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , 62- 800 Kalisz, ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 694 507 789
logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search