Nasza szkoła

Kontakt do nas

Dane teleadresowe

Nazwa
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
Dyrektor Szkoły

Dorota Szaleniec-Plichta

Adres
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
Telefon
+48 62 501 60 56
email
sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Nazwa

Warsztaty Szkolne

Kierownik

Karolina Kościuszko

Telefon

+48 62 764 15 29

email

warsztaty@zsgh.kalisz.pl

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search