Oferta technikum

Technik hotelarstwa

banery front 0011 hotelarstwo

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

ZAKRES   KSZTAŁCENIA

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym :

  •  poznasz tajniki planowania i realizacji usług w recepcji;
  •  zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • wzbogacisz swoje umiejętności w zakresie techniki pracy biurowej, stosowania nowoczesnych programów komputerowych;
  •  zastosujesz instrumenty promocji usług hotelarskich;
  • poznasz zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
  • sporządzisz dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
  • będziesz potrafił dokonać rezerwacji usług hotelarskich, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
  • sporządzisz dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości. 

 

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search