Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Anna Kubiak

Zastępca przewodniczącego: Magdalena Ruszkowska

Skarbnik: Patrycja Pol

Komisja rewizyjna - przewodnicząca: Agata Magdzicka-Banach

Sekretarz: Edyta Przepiórka

Członek: Sławomir Polaczek

Członek: Karolina Górna

Nr konta na wpłaty Rady Rodziców

Nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0023 0470

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search