FERS 2021-2027

Cel główny projektu

 podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Rezultaty uczniów/absolwentów:

 zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, uzyskanie praktycznych kompetencji, poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności samodzielnego uczenia się, porozumiewanie się w j. obcym.

FERS 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. FRSE prowadzi projekty wspierające m.in. szkolenia kadry kształcenia zawodowego, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji (tzw. osób o mniejszych szansach), a także rozwój współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000148036 „Praktyka czyni mistrza” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Kwota przyznanego dofinansowania: 53 304,00 EUR / 251 994,66 PLN

Czas trwania: 16 miesięcy (29.09.2023 r. – 28.01.2025 r.)

Liczba uczestników: 16

Wyniki rekrutacji uczestników do projektu

Technik organizacji turystyki

 1. Anna Kendler
 2. Amelia Skwarek
 3. Bartosz Żórawski
 4. Marta Wiktorowska
 5. Wiktoria Posiewała
 6. Oliwia Zaborowska

Technik Hotelarstwa

 1. Natasza Goral
 2. Aleksandra Włodarczyk
 3. Aleksandra Widmańska
 4. Julia Tomala

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Wiktor Waszak
 2. Albert Marciniak
 3. Zuzanna Skorupa
 4. Nikola Banach

Technik usług kelnerskich

 1. Edyta Kujawińska
 2. Daria Zajdel

Zaplanowane działania w projekcie nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000148036 „Praktyka czyni mistrza”

 

 1. Działania informacyjno-promocyjne:
 • spotkanie informacyjne Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu z uczestnikami projektu oraz z ich rodzicami.
 1. Zajęcia z przygotowania kulturowo-zawodowego:
 • warsztaty dotyczące kultury włoskiej, życia codziennego, zwyczajów i obyczajowych narodu włoskiego,
 • szkolenie informacyjno - edukcyjne na temat bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenie nt. bezpieczeństwa podczas wyjazdów, w tym wyjazdów zagranicznych (o czym należy pamiętać i jakich zasad przestrzegać, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jakich sytuacji unikać, zasady i procedury postępowania w przypadku zgubienia, kradzieży dokumentów).
 1. Zajęcia z przygotowania pedagogicznego
 • "Od konfliktu do współpracy”,
 • „Jak pokonać stres”,
 • „ Zarządzanie sobą w czasie”.
 1. Zajęcia z przygotowania językowego - obejmuje główny język stażu (j. angielski) i podstawy języka kraju goszczącego (j. włoski)
 • zajęcia z j. angielskiego,
 • kurs j. włoskiego dla początkujących.
 1. REALIZACJA MOBILNOŚCI W RIMINI WE WŁOSZECH

Pliki do pobrania 

Regulamin udziału w projekcie

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search