Programy edukacyjne

Innowacja spotyka się z tradycją, oferując programy edukacyjne zaprojektowane na miarę współczesnych potrzeb uczniów, umożliwiając im rozwój w dynamicznym świecie.

Programy Edukacyjne

W naszej szkole nie tylko uczymy, ale inspirujemy do odkrywania pasji i rozwijania umiejętności. Nasze programy edukacyjne to więcej niż tylko zajęcia - to podróż ku samodoskonaleniu i osiąganiu sukcesów zarówno w nauce, jak i życiu.

Image
Image

Programy edukacyjne

This image for Image Layouts addon
„Przedsiębiorczość - inwestycją w przyszłość”
This image for Image Layouts addon
Szkoła Promująca Zdrowie
This image for Image Layouts addon
Moje finanse i moja przyszłość
This image for Image Layouts addon
Poznaj Polskę

 

This image for Image Layouts addon
Wiele innych projektów

Nasze Programy Edukacyjne

„Przedsiębiorczość - inwestycją w przyszłość”

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024, po „przerwie pandemicznej”, w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu powracamy do realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w ramach edukacji ekonomicznej wraz z Narodowym Bankiem Polskim, tym razem projekt nosi tytuł: „Przedsiębiorczość - inwestycją w przyszłość”

Założeniem projektu jest:

 • wzrost wiedzy u uczniów nt. banków (ich powiązaniem z codziennym życiem, powstaniem banków, ich rolą i korzystaniem z usług), podczas warsztatów "Ale bank" w Centrum Pieniądza NBP

 • wzrost wiedzy u uczniów nt. nowoczesnych systemów płatniczych (usług bankowych, z których korzystamy na co dzień, zasadami bezpiecznego posługiwania się pieniądzem bezgotówkowym oraz innowacjami z zakresu nowoczesnych finansów) podczas warsztatów "Nowoczesne systemy płatnicze" w Centrum Pieniądza NBP

 • wzrost wiedzy u uczniów nt. historii inwestowania, (motywy kierujące inwestorami oraz opłacalności inwestycji w różne instrumenty finansowe od starożytności aż po czasy współczesne) podczas warsztatów "Historia inwestowania" w Centrum Pieniądza NBP

 • wzrost wiedzy u uczniów nt. Banku Centralnego (geneza banków centralnych na świecie i na ziemiach polskich, powstania najstarszych banków centralnych Europy, działalność Narodowego Banku Polskiego) podczas zajęć "Bank centralny" w Centrum Pieniądza NBP

 • wzrost kompetencji matematycznych u uczniów szkoły ZSGH, podczas zajęć dodatkowych z matematyki

 • wzrost kompetencji u uczniów szkół podstawowych w zakresie predyspozycji zawodowych i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych na własnej ścieżce kariery zawodowej podczas warsztatów z przedsiębiorczości

Zapraszam do udziału w projekcie.

Informacje szczegółowe n.t. projektu dostępne są u koordynatora projektu p. Eryka Gorzelańczyka oraz na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

RAPORT Z MONITORINGU

projektu

Przedsiębiorczość – inwestycją w przyszłość”

realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim

w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt rozpoczął się zgodnie z założeniami i w ramach bieżącego okresu zrealizowano następujące działania:

 • promocja projektu i rekrutacja uczestników od 16.10.2023r.

 • Rekrutacja uczestnictwa w projekcie była poprzedzona akcją promocyjną.

Nauczyciele i wychowawcy informowali uczniów o projekcie, a zwłaszcza gdzie należy szukać informacji nt projektu. Każdy uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie prawni, otrzymali informację na temat założeń projektu, jego celach i wszystkich zasadach z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, obowiązującego w szkole (mobidziennik).

Każdy uczeń w przypadku pytań/wątpliwości otrzymał odpowiedź zwrotną od koordynatora projektu.

 • warsztaty "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym" dla pierwszej grupy uczniów od 06.11.2023 do 18.12.2023r.

 • podczas, których uczniowie utrwalali m.in.:

 • - zasady obliczeń podatków,

 • - wykorzystania umiejętności obliczeń procentowych w różnych dziedzinach życia codziennego,

 • - różnicę między ceną netto a brutto i umiejętność obliczeń jednej gdy podana jest druga,

 • - różnice w zasadach udzielania kredytów i obliczenia odsetek,

 • - zasady i umiejętność wystawiania faktury

 • działania związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu od 06.11.2023r.

 • Na stronie internetowej szkoły, pojawiały się informacje o bieżącej realizacji projektu – jego konkretnych punktach.

Zaplanowano również kolejne punkty projektu:

 • promocja projektu i rekrutacja uczestników do drugiej grupy uczniów uczestniczących w warsztatach "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym".

 • wycieczka uczniów ZSGH do Warszawy (21.03.2024r. i 26.03.2024r.),

Zrealizowane działania, miały na celu uzupełnienie zaległości edukacyjnych podniesienie umiejętności i kompetencji matematycznych, poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zapewnienie możliwości uzupełnienia wiedzy zdobywanej w szkole o nowe umiejętności w zakresie ekonomii. Działania te przyczyniły się także do zwiększenia samodzielności zawodowej uczniów.

koordynator projektu:

Eryk Gorzelańczyk

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiebiorczosc – inwestycja w przyszlosc.docx 

RAPORT Z MONITORINGU (2)

projektu

Przedsiębiorczość – inwestycją w przyszłość”

realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim

w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Projekt rozpoczął się zgodnie z założeniami i w ramach bieżącego okresu zrealizowano następujące działania:

 • ujęte w pierwszym raporcie z monitoringu:
 • promocja projektu i rekrutacja uczestników od 16.10.2023r.
 • warsztaty "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym" dla pierwszej grupy uczniów od 06.11.2023 do 18.12.2023r.
 • działania związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu od 06.11.2023r.

 

 • zrealizowane w terminie po pierwszym raporcie:
 • promocja projektu i rekrutacja uczestników – kontynuacja, do drugiej grupy uczniów uczestniczących w warsztatach "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym".
 • warsztaty "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym" dla drugiej grupy uczniów od 08.01.2024 do 04.03.2024
 • podczas, których uczniowie utrwalali m.in.:
 • - zasady obliczeń podatków,
 • - wykorzystania umiejętności obliczeń procentowych w różnych dziedzinach życia codziennego,
 • - różnicę między ceną netto a brutto i umiejętność obliczeń jednej gdy podana jest druga,
 • - różnice w zasadach udzielania kredytów i obliczenia odsetek,
 • - zasady i umiejętność wystawiania faktury
 • promocja projektu i rekrutacja uczestników – kontynuacja, do trzeciej grupy uczniów uczestniczących w warsztatach "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym".
 • rozpoczęto warsztaty "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym" dla trzeciej grupy uczniów od 11.03.2024
 • promocja projektu i rekrutacja uczestników na wycieczkę edukacyjną uczniów szkoły ZSGH do Warszawy.
 • działania związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu
 • Na stronie internetowej szkoły, pojawiały się informacje o bieżącej realizacji projektu – jego konkretnych punktach.

 

Zaplanowano również kolejne punkty projektu:

 • wycieczka edukacyjna uczniów ZSGH do Warszawy. (21 i 26 marca 2024)
 • festyn / warsztaty kształtowanie postaw przedsiębiorczych na ścieżce własnej kariery zawodowej.

 

 

Zrealizowane działania, miały na celu uzupełnienie zaległości edukacyjnychpodniesienie umiejętności i kompetencji matematycznych, poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zapewnienie możliwości uzupełnienia wiedzy zdobywanej w szkole o nowe umiejętności w zakresie ekonomii. Działania te przyczyniły się także do zwiększenia samodzielności zawodowej uczniów.

 

koordynator projektu:

Eryk Gorzelańczyk

Raport z autoewaluacji Przedsiebiorczosc inwestycja w przyszlosc.pdf

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search