Oferta technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Portrait of biologist scientist in white coat working in expertise laboratory looking into microscope analyzing organic gmo leaf. Specialist researcher doing biochemistry experiment

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

ZAKRES   KSZTAŁCENIA

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym :

  • poznasz zasady organizowania imprez okolicznościowych, planowania jadłospisów, dekorowania stołów;
  • rozróżnisz metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
  • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta;
  • poznasz  wiedzę niezbędną do zarządzania firmą;
  • wzbogacisz wiedzę w zakresie sporządzania, ekspedycji potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych;
  • sklasyfikujesz żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
  • dobierzesz warunki do przechowywania i utrwalania żywności;
  • będziesz prawidłowo użytkował sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search