Zajęcia pozalekcyjne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Nazwisko i Imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tyg./godz. lekcyjna

1.       

Cichy Henryka, Aneta Raszewska

 Szkolny Klub Wolontariatu

Wg potrzeb uczniów

2.       

Duma-Lalek Anna

Zajęcia sportowe

Poniedziałek / 14.55-15.40

3.       

Furche Anna

Klub Historyczny im. S. Grota Roweckiego

wtorek/ 14.55-15.40

4.       

Dumańska Agnieszka

Doradztwo zawodowe

Konsultacje indywidualne

5.       

M. Fechner- Urbaniak

Koło Dietetyczne

Wg potrzeb uczniów

6.       

Maciej Rosiewicz

PCK

 

7.       

Mierkiewicz Magdalena

Koło przedsiębiorczości

Poniedziałek 15.45- 16.30

8.       

Mirecka Mirosława

Koło informatyczne

Poniedziałek 15.45- 16.30

9.       

Nowak Jacek

Koło teatralne

Czwartek / 14.55-15.40

10.   

Matuszczak Violeta

PTTK

Wg potrzeb uczniów

11.   

Olczak Jolanta

Zajęcia sportowe

Czwartek / 8.00-8.45

Czwartek / 8.50-9.35

12.   

Wojtulewicz Jacek

Zajęcia sportowe

Wtorek / 14.55-15.40

13.   

Trzęsowska Joanna

Zajęcia wokalno- artystyczne

Poniedziałek / 14.55-15.40

14.   

Gorzelańczyk Eryk

Koło matematyczne

Poniedziałek / 14.55-15.40

15.   

Magdalena Wiśniewska

Koło matematyczne

Wtorek / 14.55-15.40

16.   

Teresa Lis

Koło matematyczne

Środa / 8.00-8.45

17.   

Aneta Raszewska

Zajęcia sportowe

Środa / 8.00-8.45

18.   

Kalinowska Maria

Koło języka angielskiego

Środa / 14.55-15.40

19.   

Maciej Rosiewicz

Zajęcia sportowe

Wtorek / 7.10-7.55

Środa / 15.45-16.30

20.   

Dariusz Pertkiewicz

Koło matematyczne

Czwartek / 15.45-16-30

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search