Oferta technikum

Technik hotelarstwa

banery front 0011 hotelarstwo

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, ...

Technik ochrony środowiska

banery front 0010 ekologia

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, ...

Technik organizacji turystyki

banery front 0009 turystyka

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, ...

Technik technologii żywności

banery front 0006 technik gastronomik

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, ...

Technik usług kelnerskich

banery front 0001 kelner2

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, ...

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Portrait of biologist scientist in white coat working in expertise laboratory looking into microscope analyzing organic gmo leaf. Specialist researcher doing biochemistry experiment

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, ...

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search