ERASMUS +

Image
Image
Image

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.
 

Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020).

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:

  • wspiera Europejski filar praw socjalnych
  • służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
  • pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.
Image
Image

Erasmus+ 2024 Portugalia

Dnia 18.10.2023 r. odbył się ostatni etap rekrutacji tj. rozmowa kwalifikacyjna uczniów do projektu „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” edycja II wniosek numer:  2022-1-PL01-KA121-VET-000057520

 Po podliczeniu punktów zgodnie z kryteriami regulaminu i odbyciu rozmów kwalifikacyjnych do wyjazdu na staż zagraniczny  zakwalifikowali się:

1.     Amelia Skwarek (54 pkt)

2.     Oliwier Talaga (45,5 pkt)

3.     Kamil Szymański (44,5 pkt)

4.     Marcel Kuligowski (43 pkt)

5.     Milena Kozłowska (54 pkt)

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy a zakwalifikowanym gratulujemy !

 Komisja rekrutacyjna  :

Koordynator projektów Erasmus + z ramienia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego: Katarzyna Nowakowska

Wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu: Dariusz Pertkiewicz

Koordynator projektu w ZSGH: Anna Piwońska

Nauczyciel języka angielskiego: Sona Arakelyan

Psycholog szkolny: Michalina Kraszkiewicz

11 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy szkołą, organizacją wysyłającą a rodzicami i uczniami, którzy odbędą czterotygodniowe praktyki w Faro (Portugalia) w ramach programu Erasmus+. Omówione zostały szczegóły wyjazdu, rodzice mieli okazję osobiście porozmawiać z organizatorami wyjazdu oraz opiekunami.

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search