Dokumenty i formularze

NA PODSTAWIE ART.5 PKT.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 11 MAJA 2015 R. W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI REJESTRU ZBIORÓW DANYCH, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. JANKA BYTNARA”RUDEGO” W KALISZU INFORMUJE, ŻE REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. JANKA BYTNARA”RUDEGO” W KALISZU JEST PROWADZONY W POSTACI PAPIEROWEJ. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI UDOSTĘPNIA KAŻDEMU ZAINTERESOWANEMU TREŚĆ REJESTRU DO PRZEGLĄDANIA W SIEDZIBIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO” W KALISZU, UL. WODNA 11-13, 62-800 KALISZ

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search