Izba Pamięci i Tradycji

Izba Pamięci i Tradycji

1   Kopia   Kopia   Kopia

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu ma długą i ciekawą historię. Szkoła powstała w lutym 1947 roku jako placówka przygotowująca młodzież do zawodu kucharza. Przez długi okres działalności zmieniano i rozszerzano profil szkoły. Dziś nie tylko kształci kucharzy, ale również przygotowuje młodzież do innych zawodów. Jest placówką znaną i cieszącą się zainteresowaniem wśród młodzieży kaliskich gimnazjów. Przez wiele lat istnienia szkoła nie miała patrona ani izby tradycji.

Osobą ,która przyczyniła się do powstania Izby Pamięci i Tradycji Szkoły była polonistka p. Stefania Wodzińska,  inicjatorka  nadania szkole imienia  Janka Bytnara „Rudego”. Za jej sprawą szkoła zyskała w krótkim czasie również Izbę Tradycji. Starania o nadanie imienia  trwały sześć lat . 23 marca 1996roku uroczyście  nadano szkole imię i otwarto Izbę Pamięci i Tradycji, w której został zgromadzone unikalne książki , przedmioty, fotografie i inne cenne pamiątki związane z postacią  i rodziną  Janka Bytnara „Rudego”.
Pomysł nadania szkole imienia Janka Bytnara „Rudego” i utworzenia Izby Tradycji był wynikiem wieloletniej przyjaźni p. Stefanii Wodzińskiej z matką Patrona p. Zdzisławą Bytnarową, jego siostrą Danutą Bytnar –Dziekańską, pisarką p. Barbarą Wachowicz i warszawsko - łódzkim środowiskiem byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Izbę Pamięci i Tradycji odwiedzają nie tylko uczniowie, którzy chętnie przebywają w tym pomieszczeniu, ale również goście.  Częstymi gośćmi są żyjący uczestnicy Powstania Warszawskiego, żołnierze AK z kaliskiego oddziału i inni przedstawiciele władzy lokalnej, mediów oraz byli nauczyciele i wychowankowie. Dzieje Janka Bytnara są utrwalone przez p. Stefanię Wodzińską, która spotyka się z młodzieżą w Izbie Tradycji, przekazując wiadomości o Patronie, znane jej z opowiadań Matulki, siostry Janka a nie odnotowane w oficjalnych źródłach. Izba Pamięci, zgodnie z hasłem twórzmy „małą Ojczyznę” jest miejscem żywym, twórczym, zachęcającym młodzież do różnorodnych działań związanych nie tylko z opieką nad eksponatami, ale i również uczącym patriotyzmu, wiążącym uczuciowo z dziejami i tradycją szkoły.

  Opiekun Izby Pamięci i Tradycji Szkoły: Dorota Szaleniec- Plichta

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search