Aktualności - przegląd

Warsztaty w ramach projektu, pt.: Klimat w szkole.

Klimat w szkole

Dnia 28 lutego br. przedstawiciele klas pierwszych i drugich Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 uczestniczyli, na terenie szkoły, w warsztatach w ramach projektu, pt.: Klimat w szkole. Organizatorem spotkania był Wydział Edukacji w Kaliszu a osobą prowadzącą p. Ewa Tomczak. Wszystkim dziękujemy za organizację, prowadzenie, zaangażowanie i udział.

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search