Aktualności - przegląd

Inscenizacja "Kordiana"

25 stycznia 2024

25. stycznia klasy:1 Tt/k, 2 Tż/h, 2Tt, 4 Tt/h/k, 2 Tża, 4 Tż, miały okazję obejrzeć "Kordiana" Juliusza Słowackiego, na deskach sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej 6. Organizatorem spotkania był Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zobaczyć na scenie tę inspirującą opowieść o własnej tożsamości, sztuce wyborów i patriotyzmie. W dzisiejszych, tak niepewnych i pełnych napięć czasach, po raz kolejny stawiane są przed nami pytania dotyczące postaw moralnych i etycznych składających się na obraz współczesnego Polaka.Opiekunkami grupy były: Anna Piwońska, Natalia Pawlaczyk i Ewelina Pawińska.

20240125 095823

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search