Aktualności - przegląd

Przedsiębiorczość inwestycją w przyszłość – „pierwsza” wycieczka edukacyjna uczniów szkoły do Warszawy – 21.03.2024

W dniu 21 marca uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, podczas której:

  • zwiedzili Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S.Skrzypka, gdzie odbyło się „spotkanie” z pieniądzem (uczniowie chętnie poszukiwali informacji nt. banku centralnego, Rady Polityki Pieniężnej, historii i produkcji pieniądza czy giełdy, dużym zainteresowaniem cieszył się skarbiec oraz multimedialność przekazywanych informacji, a także lekcja - gra nt. nowoczesnych systemów płatniczych;
  • zwiedzili historyczną część miasta;
  • oddali hołd zmarłym na cmentarzu powązkowskim przy mogile byłego prezesa NBP S.Skrzypka oraz patrona szkoły – Janka Bytnara „Rudego”. 

Powyższe działania odbyły się dzięki realizacji projektu edukacyjnego, realizowanego w ramach edukacji ekonomicznej wraz z Narodowym Bankiem Polskim pt: „Przedsiębiorczość – inwestycją w przyszłość”.

Eryk Gorzelańczyk

1711129324508

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search