Aktualności - przegląd

" Poznaj swoje prawa w pracy"

429568725 2227766664223089 7071121857411682103 n

W dniu 05 marca 2024 r. uczniowie klasy drugiej technikum tj.  Artur Powolny i Szymon Skałacki wzięli udział w Poznaniu w konkursie na etapie regionalnym " Poznaj swoje prawa w pracy" organizowanym w ramach realizacji projektu edukacyjnego " Kultura bezpieczeństwa"  Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. 

 

 

 Kluczowym celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz zagadnień związanych z innymi formami pracy zarobkowej. Konkurs stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę edukacji młodzieży w zakresie ich praw i obowiązków na rynku pracy.

Konkurs obejmował szeroki zakres tematów związanych z prawem pracy, w tym przede wszystkim z przepisami o prawnej ochronie pracy, bhp, legalności zatrudnienia oraz z innymi formami pracy zarobkowej. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie przez młodzież praw i obowiązków w miejscu pracy.

 

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search