Jesteś tutaj: Start / Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

„ Edukacja globalna” z Polską Akcją Humanitarną w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara ‘Rudego’ w Kaliszu

W bieżącym roku 2012/2022, nasza szkoła przystąpiła do programu „Godziny wychowawcze ze Światem’ opracowanym przez Polską Akcję Humanitarną tym samym wprowadzając do zajęć z wychowawcą elementy edukacji globalnej.  Celem programu jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw (m.in. empatii, otwartości i osobistego zaangażowania) oraz umiejętności współpracy, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Całoroczny cykl zajęć stanowi zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata i poznawania takich wartości jak: solidarność, szacunek i otwartość. Realizacja treści związanych z w/w programem będzie skuteczna za sprawą  materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Polską Akcję Humanitarną, które pomogą: wyjaśnić pojęcie edukacji globalnej, przedstawić zasady i wskazówki metodą moderowanej dyskusji, zareagować na dyskryminujące słowa i częste argumenty. Wśród tematów poruszanych w programie są m.in. takie kwestie jak: stereotypy, rasizm, zasoby wodne, kryzys klimatyczny, zmiana perspektywy w postrzeganiu świata. Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Koordynator programu: Karolina Pakuła

 

6 października 2021

Szkoła Promująca Zdrowie

Przejdź do - Szkoła Promująca Zdrowie

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. We wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół. Aktualnie nasza szkoła stara się o certyfikat „ Szkoły promującej zdrowie”.

Koordynatorem programu jest Dorota Szaleniec-Plichta.

Czytaj więcej o: Szkoła Promująca Zdrowie

Polski ZŁOTY ma 100 lat

W setną rocznicę urodzin polskiego Złotego nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Polski ZŁOTY ma 100 lat”, który okazał się dla nas ogromnym „złotem”.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu znalazł się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Czytaj więcej o: Polski ZŁOTY ma 100 lat

Z ekonomią za Pan Brat

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu edukacyjnego, realizowanego w ramach edukacji ekonomicznej wraz z Narodowym Bankiem Polskim pt: „Z ekonomią za Pan Brat”.

Czytaj więcej o: Z ekonomią za Pan Brat

Projekt Siła wiedzy - siła kompetencji

„Siła wiedzy - siła kompetencji" - to tytuł   projektu realizowanego we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program rozwojowy będzie realizowany od września 2017 r. do  maja 2019 roku. Zajęcia  będą prowadzone dla   klas  technikum z matematyki, chemii, biologii, geografii,  j. angielskiego, j. niemieckiego.

Metodologia zajęć obejmie: wykłady, ćwiczenia, konwersacje i pokazy ze szczególnym naciskiem na samodzielną pracę ucznia. Pomiar efektywności  prowadzonych zajęć  będzie dokonamy poprzez porównanie  wyników pre i post testu wiedzy z każdego przedmiotu. Projekt jest adresowany do  60 uczniów. W trakcie każdej edycji odbędzie się 5h z doradztwa zawodowego dla każdej 10-osobowej grupy, z zakresu analizy osobowości i kompetencji. Zajęcia są szansą na uzyskanie wyższych wyników z egzaminu maturalnego. Koordynatorem projektu jest p. Joanna Waliszewska.

 

10 lutego 2020

Moje finanse i moja przyszłość

Przejdź do - Moje finanse i moja przyszłość

Spotkanie z przedstawicielem NBP

Głównym założeniem projektu jest: przygotowanie uczniów ZSGH do podnoszenia umiejętności i kompetencji w zakresie różnorodnych form przedsiębiorczości. Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zapewnienie możliwości uzupełnienia wiedzy zdobywanej w szkole o nowe umiejętności w zakresie usług finansowych. Przygotowanie uczniów do założenia własnej działalności gospodarczej. Projekt przyczyni się także do zwiększenia samodzielności zawodowej uczniów

Czytaj więcej o: Moje finanse i moja przyszłość

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-14
Data publikacji:2015-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13328