Jesteś tutaj: Start / Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

„POZNAJ POLSKĘ”

 

 

 

Informacje zawarte w niniejszym projekcie edukacyjnym są zgodne z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późn. zm.Podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie wykazy punktów edukacyjnych.

 

Finansowanie

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,

 • bilety wstępu,

 • usługa przewodnicka,

 • zakwaterowanie,

 • wyżywienie,

 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

 

 

Szkoła wnioskowała o dofinansowanie trzech trzydniowych wycieczek edukacyjnych:

 1. do Gdańska

 2. do Wrocławia i Wałbrzycha

 3. do Warszawy

 

W ramach wyjazdu konieczne są do realizacji punkty edukacyjne odpowiednio według czasu trwania wycieczki a w przypadku zgłoszonych wyjazdów przez szkołę jest ich sześć i tak:

ad 1.

Pelpin – zespół pocystersko – katedralny,

Tczew – Muzeum Wisły w Tczewie, oddział Narodowego Muzeum Morskiego

Gdańsk – Gdańsk Oliwa – zespół pocystersko – katedralny,

Gdańsk – Stocznia Gdańska – miejsce narodzi Solidarności,

Gdańsk – Europejskie Centrum Solidarności,

Gdańsk – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

 

 

ad 2.

Wałbrzych – Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu,

Wałbrzych – Muzeum Porcelany w Wałbrzychu,

Wałbrzych – Zamek Książ

Wrocław – Hydropolis Interaktywne Muzeum Wody,

Wrocław – Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka,

Wrocław – Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilon Czterech Kopuł,

 

 

 

ad 3.

Warszawa – Autentyczny fragment murów Getta Warszawskiego,

Warszawa – Centrum Pieniądza NBP,

Warszawa – Centrum Nauki Kopernik

Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego

Warszawa –Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach,

Warszawa – Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli – Niepokonani”

 

 

 

Wszystkie wycieczki odbędą się w bieżącym roku kalendarzowym a pierwsza z nich planowana jest jeszcze w bieżącym 2022/2023 roku szkolnym.

Wyjazdy są w trakcie organizacji a do uczestnictwa wszystkich serdecznie zapraszamy

 

 

Informacji udziela Eryk Gorzelańczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kwietnia 2023

POZNAJ POLSKĘ - Pierwszy wyjazd za nami ;)

 

 

 

W dniach 14-16 czerwca 2023, pierwszych 40stu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w pierwszej z trzech zaplanowanych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” do Gdańska.

Już po drodze do celu, w Malborku zachwycali się Zamkiem Krzyżackim w Malborku oraz w Pelpinie – zespołem pocystersko – katedralnym a w Tczewie zwiedzili Muzeum Wisły, które jest oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego. W miejscu docelowym czyli Gdańsku zwiedzili Główne Miasto lub Prawe Miasto reprezentacyjną część gdańskiej dzielnicy Śródmieście, tworzącą zwarty zespół zabytkowy. Znajduje się tam większość zabytków miasta; Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP, Złota Brama czy Ratusz Głównego Miasta oraz zabytkowa oś Drogi Królewskiej składająca się z ul. Długiej i Długiego Targu. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość zobaczyć Stocznię Gdańską – miejsce narodzi Solidarności oraz zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności pokazujące tak bliską im historię kraju. W ramach odległej historii zwiedzili również Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a na zakończenie wycieczki Gdańsk Oliwę i zespół pocystersko – katedralny, gdzie w murach Archikatedry Oliwskiej uczestniczyli w koncercie organowym na zabytkowych organach gdzie anioły trzymają trąby, puzony oraz dzwonki i można je wprawiać w ruch razem z wirującymi słońcami i gwiazdami. Tym sposobem wszyscy przenieśli się w wyczekiwany okres wakacji bo nie obyło się na wycieczce bez wizyty nad ciepłym mimo wczesnej pory Morzem Bałtyckim.

Do zobaczenia na kolejnej wycieczce – zapraszamy.

 

Eryk Gorzelańczyk

 

p.s. kolejne zaplanowane wyjazdy to w terminie:

 

 • 26-28 września 2023 do Wrocławia i Wałbrzycha

 

 • 3-5 październik 2023 do Warszawy.

 

16 czerwca 2023

„ Edukacja globalna” z Polską Akcją Humanitarną w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara ‘Rudego’ w Kaliszu

W bieżącym roku 2012/2022, nasza szkoła przystąpiła do programu „Godziny wychowawcze ze Światem’ opracowanym przez Polską Akcję Humanitarną tym samym wprowadzając do zajęć z wychowawcą elementy edukacji globalnej.  Celem programu jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw (m.in. empatii, otwartości i osobistego zaangażowania) oraz umiejętności współpracy, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Całoroczny cykl zajęć stanowi zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata i poznawania takich wartości jak: solidarność, szacunek i otwartość. Realizacja treści związanych z w/w programem będzie skuteczna za sprawą  materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Polską Akcję Humanitarną, które pomogą: wyjaśnić pojęcie edukacji globalnej, przedstawić zasady i wskazówki metodą moderowanej dyskusji, zareagować na dyskryminujące słowa i częste argumenty. Wśród tematów poruszanych w programie są m.in. takie kwestie jak: stereotypy, rasizm, zasoby wodne, kryzys klimatyczny, zmiana perspektywy w postrzeganiu świata. Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Koordynator programu: Karolina Pakuła

 

6 października 2021

Szkoła Promująca Zdrowie

Przejdź do - Szkoła Promująca Zdrowie

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. We wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół. Aktualnie nasza szkoła stara się o certyfikat „ Szkoły promującej zdrowie”.

Koordynatorem programu jest Dorota Szaleniec-Plichta.

Czytaj więcej o: Szkoła Promująca Zdrowie

Polski ZŁOTY ma 100 lat

W setną rocznicę urodzin polskiego Złotego nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Polski ZŁOTY ma 100 lat”, który okazał się dla nas ogromnym „złotem”.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu znalazł się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Czytaj więcej o: Polski ZŁOTY ma 100 lat

Z ekonomią za Pan Brat

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu edukacyjnego, realizowanego w ramach edukacji ekonomicznej wraz z Narodowym Bankiem Polskim pt: „Z ekonomią za Pan Brat”.

Czytaj więcej o: Z ekonomią za Pan Brat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-14
Data publikacji:2015-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14211