Konkurs literacki

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zaproszenie

do udziału w konkursie literackim

Przeszłość to dziś – Szkoła łącząca pokolenia

 

 Drodzy Absolwenci i Uczniowie,

 Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie jubileuszowym Przeszłość to dziś – Szkoła łącząca pokolenia. Żywimy nadzieję, że wspólna zabawa połączona ze wspomnieniami dalekimi i bliskimi pozwoli nam razem świętować jubileusz 75–lecia naszej i Waszej szkoły, a idea konkursu zbliży pokolenia i wzmocni więzi między nimi.

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ – SZKOŁA ŁĄCZĄCA POKOLENIA

 I Cele konkursu 

 • budowanie więzi ze społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym
 • integracja międzypokoleniowa
 • kreatywne uczestnictwo w roku jubileuszowym Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”
 • upowszechnianie wiedzy na temat historii szkoły i miasta
 • lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń
 • doskonalenie własnych umiejętności językowych i twórczych

 II Udział w konkursie 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły, absolwenci lub wspólnie uczniowie i absolwenci (np. rodzic i dziecko)
 2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia oddanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

 III Tematyka prac konkursowych 

 1. Praca konkursowa musi być związana z ideą konkursu. Powinna prezentować dzieje szkoły, ich wybrany epizod, osobę patrona, określony zawód bądź przedmiot, itd. Może być osobistym wspomnieniem, własną refleksją. Tematyka musi odnosić się do rocznicy 75 – lecia szkoły w kontekście historii rodzin powiązanych ze szkołą, historii szkoły lub własnych doświadczeń

 IV Forma prac konkursowych 

 1. Praca konkursowa – może być wykonana w następujących formach:
  1. w formie lapbooka
  2. w formie plakatu
  3. w formie wydruku na papierze formatu A4
 2. Praca podpisana powinna być tytułem/podtytułem (jeśli uczestnik taki wskaże), imieniem i nazwiskiem, klasą (jeśli uczestnik jest uczniem) lub klasą i rocznikiem (jeśli uczestnik jest absolwentem)
 3. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami:
  1. tytuł
  2. imię, nazwisko autora
  3. adres e – mail, numer telefonu kontaktowego (absolwenci)
  4. zgoda na prezentację  pracy oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

 V Kryteria oceny prac konkursowych 

 1. Zgodność z tematem konkursu
 2. Oryginalność prezentowanych treści, kreatywność
 3. Wartość dokumentacyjna
 4. Walory literackie

  VI Terminarz konkursu

 Prace konkursowe  należy składać najpóźniej do 30. 04.2023 r. do p. Anety Marchwickiej (uczniowie) lub do sekretariatu szkoły (absolwenci)

Do dnia 20.05.2023 r. jury wybierze najlepsze prace i ustali kolejność lokat. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej, ponadto  podczas gali jubileuszowej prace zostaną zaprezentowane gościom.

 VII Nagrody

 Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II i III miejsce, otrzymają nagrody oraz dyplomy

 VIII Skład jury

 Dorota Szaleniec–Plichta -  dyrektor szkoły

Aneta Marchwicka - nauczyciel polonista, pomysłodawca

Paweł Michalski - przewodniczący Komitetu Absolwentów

IX Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu:

Aneta Marchwicka – wszelkie pytania proszę kierować na wskazany poniżej adres mail:

marchwicka.aneta@gmail.com  

  X Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu literackiego: Przeszłość to dziś – szkoła łącząca pokolenia.

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza

  

Imię i nazwisko autora

 

 

Tytuł pracy

 

 

Telefon kontaktowy/ e-mail (absolwenci)

 

 

Zgoda na prezentację pracy,  przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

 

 

Data oraz własnoręczny podpis

 

 

 

 

Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-07
Data publikacji:2022-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:995