Aktualności - przegląd

Poznajemy historię komputerów.

Uczniowie z klas I c i I k na spotkaniu „PCCON Historia komputerów i oprogramowania. Pierwsze algorytmy AI” organizowanym przez Uniwersytet Kaliski, NOT oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Historia komputerow

 

 

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search