Dwadzieścia lat z Patronem

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 marca 2016

23 marca świętowaliśmy 20-lecie  nadania szkole imienia. Z  inicjatywą nadania placówce imienia Janka Bytnara „Rudego” wystąpiły w 1988 r. Stefania Wodzińska, nauczycielka języka polskiego i Barbara Wachowicz, pisarka, autorka biografii wielkich Polaków,  która była gościem honorowym uroczystości. Janek Bytnar patronuje szkole od 26 marca 1996 roku.

  Ten wyjątkowy Dzień Patrona  rozpoczął się mszą świętą koncelebrowaną przez biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna, który  podczas nabożeństwa, w  homilii podkreślił rolę szkoły w kształtowaniu patriotyzmu wśród młodzieży, przywołał  także bohaterską postawę  Janka Bytnara „Rudego”. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, gości, nauczycieli i uczniów do Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbyła się oficjalna jubileuszowa akademia. Część artystyczna dzięki podniosłemu   nastrojowi, dramaturgii pełnej refleksji i  zadumy nad losami bohatera „Szarych Szeregów”  była punktem kulminacyjnym obchodów Jubileuszowych. Młodzież  popisała się talentami aktorskimi, za co została uhonorowana gromkimi brawami. Dzięki ich umiejętnościom zaproszeni gości poznali  główne elementy  tradycji Bytnarowskich, którą przez dwadzieścia lat budowali nauczyciele i  uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich. Podczas części oficjalnej nie zabrakło przemówień, gratulacji i życzeń, wśród gości honorowych była także wnuczka Zdzisławy Bytnarowej, matki Janka i przyjaciel rodziny, harcmistrz Krzysztof Jakubiec. Dalsza część uroczystości odbyła się  w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich, tam  w towarzystwie władz miasta i parlamentarzystów, uczniowie złożyli kwiaty w odnowionej Izbie Pamięci i Tradycji Szkoły, którą poświęcił biskup Łukasz Buzun, a oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Anna Piotrowska- Wągrocka oraz Stefania Wodzińska. Podczas zwiedzania  Izby Pamięci  i Tradycji Szkoły możnabyło obejrzeć stare kroniki, archiwalne zdjęcia, związane z nadaniem szkole imienia. Po tej części  obchodów Jubileuszowych pojawiły się specjały kulinarne Gastronomika. Uroczysty bankiet zaskoczył wszystkich bogactwem potraw, głównie  daniami wielkanocnymi, przy których Pani Dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia podkreślając że najważniejszym ogniwem scalającym wszystkie pokolenia jest szacunek do tradycji.   

Obszerny artukuł i zdjęcia zamieściły Nowe Fakty Kaliskie na stronie www http://www.faktykaliskie.pl/od-20-lat-janek-bytnar-patronuje-szkole-gastronomicznej

Wywiad z panią Stefanią Wodzińską i dyrektor Anną Piotrowską-Wągrocką

 

Podziękowanie

za udział w Jubileuszu 20 – lecia nadania Zespołowi Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu imienia Janka Bytnara „Rudego”

 

Składamy gorące podziękowanie za udział w obchodach Jubileuszu 20 – lecia nadania Zespołowi Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu imienia Janka Bytnara Rudego. Wyrażamy wdzięczność za przybycie: Dostojnym Gościom, Absolwentom, Przyjaciołom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami głoszonymi przez naszego Patrona i stanowiącymi o tożsamości narodowej. 

Dziękujemy za okazaną sympatię, przychylność, przekazane gratulacje, serdeczne życzenia oraz upominki. 

Mamy nadzieję, że uroczysta Msza Św., akademia, słowa wypowiedziane przez wszystkich gości, a zwłaszcza przez bliskich i przyjaciół  naszego Patrona oraz Jego Matki, a  także okolicznościowa wystawa pomogły ocalić od zapomnienia ideał Polski godnej szacunku.

Wierzymy w to, że uroczystość miała charakter niepowtarzalny i jako niezwykłe wydarzenie pozostanie na zawsze w sercach i wspomnieniach naszych Szanownych Gości.

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Rada Rodziców

  i Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich

Janka Bytnara Rudego w Kaliszu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Odnowiona Izba Pamięci i Tradycji

  Odnowiona Izba Pamięci i Tradycji

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta koncelebrowana przez biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna

  Msza Święta koncelebrowana przez biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna

 • Powiększ zdjęcie Goście, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli we mszy

  Goście, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli we mszy

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie licznie przybyli na uroczystości

  Uczniowie licznie przybyli na uroczystości

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe

  Poczty sztandarowe

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta

  Msza Święta

 • Powiększ zdjęcie Biskup w homilii podkreślił rolę szkoły w kształtowaniu patriotyzmu wśród młodzieży, przywołał także bohaterską postawę Janka Bytnara „Rudego”.

  Biskup w homilii podkreślił rolę szkoły w kształtowaniu patriotyzmu wśród młodzieży, przywołał także bohaterską postawę Janka Bytnara „Rudego”.

 • Powiększ zdjęcie Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, gości, nauczycieli i uczniów do Centrum Kultury i Sztuki

  Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, gości, nauczycieli i uczniów do Centrum Kultury i Sztuki

 • Powiększ zdjęcie Przemarsz ulicami miasta

  Przemarsz ulicami miasta

 • Powiększ zdjęcie Przemarsz ulicami miasta

  Przemarsz ulicami miasta

 • Powiększ zdjęcie Przemarsz ulicami miasta

  Przemarsz ulicami miasta

 • Powiększ zdjęcie Wywiad z panią Stefanią Wodzińską

  Wywiad z panią Stefanią Wodzińską

 • Powiększ zdjęcie Powitanie zgromadzonych gości

  Powitanie zgromadzonych gości

 • Powiększ zdjęcie Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych

  Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych

 • Powiększ zdjęcie Goście, nauczyciele i uczniowie w Centrum Kultury i Sztuki

  Goście, nauczyciele i uczniowie w Centrum Kultury i Sztuki

 • Powiększ zdjęcie Krótkie przemówienie pani Dyrektor

  Krótkie przemówienie pani Dyrektor

 • Powiększ zdjęcie Szkoła otrzymała prezenty od władz

  Szkoła otrzymała prezenty od władz

 • Powiększ zdjęcie Nasza absolwentka, Wiceprezydent Karolina Pawliczak

  Nasza absolwentka, Wiceprezydent Karolina Pawliczak

 • Powiększ zdjęcie Podczas części oficjalnej nie zabrakło przemówień, gratulacji i życzeń, wśród gości honorowych była także pisarka Barbara Wachowicz, wnuczka Zdzisławy Bytnarowej, matki Janka i przyjaciel rodziny, harcmistrz Krzysztof Jakubiec.

  Podczas części oficjalnej nie zabrakło przemówień, gratulacji i życzeń, wśród gości honorowych była także pisarka Barbara Wachowicz, wnuczka Zdzisławy Bytnarowej, matki Janka i przyjaciel rodziny, harcmistrz Krzysztof Jakubiec.

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna dzięki podniosłemu  nastrojowi, dramaturgii pełnej refleksji i zadumy nad losami bohatera „Szarych Szeregów” była punktem kulminacyjnym obchodów Jubileuszowych.

  Część artystyczna dzięki podniosłemu nastrojowi, dramaturgii pełnej refleksji i zadumy nad losami bohatera „Szarych Szeregów” była punktem kulminacyjnym obchodów Jubileuszowych.

 • Powiększ zdjęcie Młodzież popisała się talentami aktorskimi

  Młodzież popisała się talentami aktorskimi

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Zaproszeni gości poznali główne elementy tradycji Bytnarowskich, którą przez dwadzieścia lat budowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich.

  Zaproszeni gości poznali główne elementy tradycji Bytnarowskich, którą przez dwadzieścia lat budowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich.

 • Powiększ zdjęcie Część artystyczna

  Część artystyczna

 • Powiększ zdjęcie Młodzież została uhonorowana gromkimi brawami

  Młodzież została uhonorowana gromkimi brawami

 • Powiększ zdjęcie Młodzież została uhonorowana gromkimi brawami

  Młodzież została uhonorowana gromkimi brawami

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość prowadziła prof. Milena Kwaśniak i uczeń pierwszej klasy technikum

  Uroczystość prowadziła prof. Milena Kwaśniak i uczeń pierwszej klasy technikum

 • Powiększ zdjęcie W towarzystwie władz miasta i parlamentarzystów, uczniowie złożyli kwiaty w odnowionej Izbie Pamięci i Tradycji Szkoły, którą poświęcił biskup Łukasz Buzun, a oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Anna Piotrowska- Wągrocka oraz Stefania Wodzińska.

  W towarzystwie władz miasta i parlamentarzystów, uczniowie złożyli kwiaty w odnowionej Izbie Pamięci i Tradycji Szkoły, którą poświęcił biskup Łukasz Buzun, a oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Anna Piotrowska- Wągrocka oraz Stefania Wodzińska.

 • Powiększ zdjęcie Podczas zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Szkoły można było obejrzeć stare kroniki, archiwalne zdjęcia, związane z nadaniem szkole imienia.

  Podczas zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Szkoły można było obejrzeć stare kroniki, archiwalne zdjęcia, związane z nadaniem szkole imienia.

 • Powiększ zdjęcie Izba Pamięci i Tradycji

  Izba Pamięci i Tradycji

 • Powiększ zdjęcie Izba Pamięci i Tradycji

  Izba Pamięci i Tradycji

 • Powiększ zdjęcie Izba Pamięci i Tradycji

  Izba Pamięci i Tradycji

 • Powiększ zdjęcie Izba Pamięci i Tradycji

  Izba Pamięci i Tradycji

 • Powiększ zdjęcie W czasie obchodów Jubileuszowych pojawiły się specjały kulinarne Gastronomika.

  W czasie obchodów Jubileuszowych pojawiły się specjały kulinarne Gastronomika.

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty gastronomiczne przygotowały wspaniały bankiet z bufetem szwedzkim

  Warsztaty gastronomiczne przygotowały wspaniały bankiet z bufetem szwedzkim

 • Powiększ zdjęcie Pięknie przygotowane zakąski

  Pięknie przygotowane zakąski

 • Powiększ zdjęcie Na bankiecie

  Na bankiecie

 • Powiększ zdjęcie Na bankiecie

  Na bankiecie

 • Powiększ zdjęcie Na bankiecie

  Na bankiecie

 • Powiększ zdjęcie Stefania Wodzińska i Barbara Wachowicz z polonistkami Małgorzatą Piwowarczyk-Szafirowicz i Karoliną Wdowczyk

  Stefania Wodzińska i Barbara Wachowicz z polonistkami Małgorzatą Piwowarczyk-Szafirowicz i Karoliną Wdowczyk

 • Powiększ zdjęcie Stefania Wodzińska i Barbara Wachowicz wpisały się do kroniki szkolnej

  Stefania Wodzińska i Barbara Wachowicz wpisały się do kroniki szkolnej

 • Powiększ zdjęcie Zaproszeni goście: wnuczka Zdzisławy Bytnarowej, matki Janka i przyjaciel rodziny, harcmistrz Krzysztof Jakubiec

  Zaproszeni goście: wnuczka Zdzisławy Bytnarowej, matki Janka i przyjaciel rodziny, harcmistrz Krzysztof Jakubiec

 • Powiększ zdjęcie Pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi goścmi

  Pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi goścmi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3830