Kalendarz roku szkolnego, dni wolne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

                                                                            

 

                                                                            

1.

01 września 2021 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2.

 14 września  2021  r.

Zebranie z rodzicami. Ślubowanie klas pierwszych

3.

14 października 2021 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

4.

10 listopada 2021 r.

Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

    5.

22 grudnia 2021 r.

Spotkania Uroczysty apel – Wigilijne życzenia w kulturze różnych narodów

Spotkania wigilijne w klasach

6.

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

7.

17 stycznia- 30  stycznia
2022 r.

Ferie zimowe

8.

10 stycznia, 11stycznia 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

9.

31 stycznia 2022 r.

Początek II okresu

10.

02 lutego2022 r.

Zebranie z rodzicami. Pedagogizacja

11.

05 lutego 2022 r.

Studniówka klas

czwartych

 

12.

11 lutego 2022

Walentynki z profilaktyką

13.

25 marca 2022 r.

Dzień Patrona

14.

 

04 kwietnia-06 kwietnia 2022 r.

Rekolekcje Wielkopostne

15.

14 kwietnia- 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16.

11 kwietnia 2022 r.

 

Zebranie z rodzicami

 

17.

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

18.

 

29 kwietnia 2022 r.

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

  4– 23 maja 2022 r.

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej: 

część pisemna

część ustna

19.

 

01 czerwca -21 czerwca 2022 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

       etap pisemny    

       etap praktyczny

 

20.

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21.

24 czerwca 2022 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022

22.

 25 czerwca– 31 sierpnia 2022r.

Ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

 1. Janka Bytnara „RUDEGO” w Kaliszu

 

Podstawa prawna:

Na podstawie § 5.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 poz. 1603 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

 

 

Wprowadza się w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

Technikum  nr 6 

 • 11.2021 (piątek)
 • 01.2022 (piątek)
 • 01.2022 (poniedziałek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 01.2022 (wtorek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
 • 05.2022 (poniedziałek)
 • 05.2022 (środa) – egzamin maturalny
 • 05.2022 (czwartek) – egzamin maturalny
 • 05.2022 (piątek) – egzamin maturalny
 • 06.2022 (środa) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
 • 06.2022.(czwartek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 6

 • 11.2021 (piątek)
 • 01.2022 (piątek)
 • 05.2022 (poniedziałek)
 • 05.2022 (środa) – egzamin maturalny
 • 05.2022 (czwartek) – egzamin maturalny
 • 05.2022 (piątek) – egzamin maturalny

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-19
Data publikacji:2021-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:605