Wymagane dokumenty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

WYMAGANA DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat wypełnia na stronie internetowej 
 3. Dokumenty kandydat drukuje i podpisane przez rodziców, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wraz z załącznikami.
 4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 5. Do wniosku załącza się:
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie);
 • karta zdrowia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła);
 • kserokopia aktu urodzenia;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki;
 • zaświadczenie o przyjeciu na praktyczną naukę zawodu (cukiernik, kucharz, operator maszyn spożywczych i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, wędliniarz);
 • opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej;
 • dodatkowo może załączyć kopie lub oryginały dokumentów poświadczających osiągnięcia, dzięki którym kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2457