Terminy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 1 sierpnia 2018 rr.

do 3 sierpnia 2018 r. 

godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy1  z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

 

 

do 26 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

do 9 sierpnia 2018 r.

 

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

 

 

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

 

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 12 lipca 2018 r.

 

 

 

 

do 27 sierpnia 2018 r.

 

 

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 19 lipca 2018 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 30 sierpnia 2018 r.

godz. 12.00

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 

 

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2235