Terminy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych czteroletniego technikum)

 

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 13 maja 2019 r.

do 31 maja 2019 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 26 lipca  2019 rr.

do 30 lipca 2019 r. 

godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy1  z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

 od 14 czerwca 2019 r.

do 19 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

 

 

 

nie dotyczy

 

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

godz. 15.00

nie dotyczy

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadzczeniach

 

 

do 15 lipca 2019 r.

 

 

 

 

do 20 sierpnia 2019 r.

 

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 lipca 2019 r.

godz. 10.00

 

 

21 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

 

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

 

 

do 16 lipca 2019 r.

 

 

 

 

do 21 sierpnia 2019 r.

 

 

 

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

godz. 13.00

 

 

 

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 lipca 2019 r.

godz. 13.00

 

 

30 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00

 

 

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2019 r

do godz. 15.00

30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3544