Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Nasza Szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przestrzenią, w której można rozwijać swoje zainteresowania i własne potrzeby. Wskazujemy na właściwe postawy i wartości, a jako nadrzędne przesłanie traktujemy współpracę i partnerstwo całej społeczności szkolnej

 

Najnowsze aktualności

„Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – Kontra HIV”

Przejdź do -  „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – Kontra HIV”

29 września  2021 r. uczennice z  klasy ITż/tż, ITthk i IITż Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „RUDEGO” w Kaliszu wzięły udział w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – Kontra HIV”. Szkolenie przeprowadziła pani Agnieszka Stępniak z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kaliszu. Celem szkolenia było nabycie umiejętności dokonywania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV, ukształtowanie właściwych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, wzbudzenie: zainteresowania własnym zdrowiem, odpowiedzialności za zdrowie partnera oraz wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia  przekażą zdobytą wiedzę środowisku rówieśniczemu. 

Podczas szkolenia odbyły się badania ankietowe, wykład, zajęcia warsztatowe oraz przedstawiono prezentację multimedialną. Uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia „Młodzieżowego Lidera Zdrowia – Kontra HIV” wraz z pakietem materiałów informacyjno- edukacyjnych przekazanych przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kaliszu.

Bardzo dziękujemy pani Agnieszce Stępniak za przeprowadzone szkolenie.

29 września 2021
Czytaj więcej o: „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – Kontra HIV”

„Kultura bezpieczeństwa”

Przejdź do - „Kultura bezpieczeństwa”

W dniu 28.09.2021 r. Agnieszka Mamot - inspektor pracy wraz z inspektorem pracy Piotrem Zachwycem zorganizowali spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara  „ Rudego” w Kaliszu w ramach kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) promującej prawa pracownicze przez cały rok. W spotkaniu uczestniczyło 90 uczniów.

Na spotkaniu przedstawiono cele kampanii ELA  oraz zagadnienia, dotyczące praw pracowniczych z uwzględnieniem  zatrudnienia przy pracy tymczasowej i sezonowej.

Ponadto na terenie szkoły  zorganizowano stoisko promocyjne, na którym udzielano zainteresowanym informacji dotyczących prawnej ochrony  pracy oraz dystrybuowano materiały promocyjne.

 

Ponadto  w ramach programu "Kultura Bezpieczeństwa" omówiono zagadnienia takie, jak: stosunek pracy,  różnica pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia bhp,  a także uprawnienia pracowników młodocianych i ich ochrona. W szkoleniu  udział wzięło również 90 uczniów z klas czwartych.

 

Koordynatorem spotkania była Agnieszka Kocińska

28 września 2021
Czytaj więcej o: „Kultura bezpieczeństwa”

Bieg Pamięci Młodych Bohaterów Kryptonim „Szare Szeregi”

Przejdź do - Bieg Pamięci Młodych Bohaterów Kryptonim „Szare Szeregi”

 

26 września 2021 roku w ośmiu miastach Polski, w tym w Kaliszu, odbył się Bieg Pamięci Młodych Bohaterów Kryptonim „Szare Szeregi” organizowany przez Fundację Wychowanie Przez Sport i pod patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nie zabrakło w nim reprezentacji naszej szkoły. W ramach realizacji szkolnego projektu „Janek Bytnar Rudy wzorem współczesnej młodzieży” w biegu wzięły udział uczennice z klasy I Tt/h/k – Roksana Ludwiczak i Wiktoria Zabadeusz oraz koordynator projektu – Jacek Nowak – nauczyciel języka polskiego i historii. Dziewczęta startowały w Biegu Pokoleniowym na dystansie 1939 metrów, a koordynator w Biegu Głównym na dystansie 9390 metrów. Bieg był doskonałą okazją do przypomnienia sobie losów młodych ludzi działających w Szarych Szeregach, a szczególnie postaci Patrona naszej szkoły – Janka Bytnara „Rudego” oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu w Lesie Winiarskim.

 

27 września 2021
Czytaj więcej o: Bieg Pamięci Młodych Bohaterów Kryptonim „Szare Szeregi”

Akcja Sprzątanie Świata 2021

Przejdź do -  Akcja Sprzątanie Świata 2021

Tak jak w latach  poprzednich nasza szkoła włączyła się w kampanię "Sprzątanie Świata — Polska ", która odbywała  się  w  dniach 17-19 września br. Hasło tegorocznej Akcji brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę" i miało na celu zwrócenie uwagi na kwestie zaśmiecania środowiska naturalnego, co stanowi zagrożenie zarówno dla natury, jak i dla każdego z nas. 

20 września 2021
Czytaj więcej o: Akcja Sprzątanie Świata 2021

Gra uliczna Śladami Fibigerów

Przejdź do - Gra uliczna Śladami Fibigerów

Gra Śladami Fibigerów, to nowoczesny sposób poznania historii Kalisza i Rodziny Fibigerów. W grze uczestniczyli uczniowie z 3 Tt/h/k-G - Marta Maciołek, Marcin Zalewski, Laura Stanisławska, Oliwia Sperczyńska i opiekun Agnieszka Dumańska. Uczestnictwo było ciekawym i zajmującym przeżyciem, a przede wszystkim zdrową rywalizacją "kto wie więcej i kto sprytniejszy?"

Uczniowie mówiący żargonem, bardzo wkręcili się we współzawodnictwo. W tym miejscu należy wspomnieć, że oprogramowanie gry nie działało płynnie i gra się zawieszała. Niestety nie dopisała nam również  aura.

W restauracji "Komoda" czekali  na nas organizatorzy - wiceprezydent Kalisza pan Grzegorz Kulawinek, dyrektor Biblioteki Publicznej, pan Robert Kuciński oraz najważniejsza osoba, pani Elwira Fibiger. Niewątpliwie jest to fascynująca osobowość, silna i przebojowa kobieta, która w bardzo ciekawy sposób przedstawiła historię swojego rodu.

20 września 2021
Czytaj więcej o: Gra uliczna Śladami Fibigerów