Janek Bytnar Rudy– patron szkoły

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Plan projektu edukacyjno–wychowawczego

Janek Bytnar Rudy– patron szkoły

realizowanego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara Rudego w roku szkolnym 2014/2015

Realizatorzy: Aneta Marchwicka, Jolanta Kowalska, wychowawcy klas pierwszych, Małgorzata Piwowarczyk–Szafirowicz, Jolanta Olczak, opiekunowie pocztów sztandarowych

Cele główne projektu:

 1. Poznawanie historii
 2. Budzenie postaw patriotycznych
 3. Uświadomienie odpowiedzialności za kraj

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zapoznanie klas pierwszych z sylwetką patrona
 2. Zapoznanie klas drugich z przyjaciółmi i towarzyszami walki Janka Bytnara Rudego
 3. Poznanie historii powstania warszawskiego
 4. Kultywowanie pamięci o poległych

 

Formy realizacji projektu:

 1. Spotkania z p. Stefanią Wodzińską – pogadanki na temat patrona w wybranych klasach pierwszych i pogadanki na temat przyjaciół i towarzyszy walki Janka Bytnara Rudego w wybranych klasach drugich
 2. Poznanie przez klasy pierwsze Izby Tradycji
 3. Obejrzenie filmu R. Glińskiego Kamienie na szaniec przez klasy pierwsze podczas godz. z wychowawcą i dyskusja na temat postaw młodych bohaterów
 4. Reprezentacje uczniów w poczcie sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i miejskich
 5. Opieka nad pocztem sztandarowym AK i reprezentacja w uroczystościach miejskich
 6. Udział młodzieży w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą patrona i jego przyjaciół
 7. Wycieczka do Warszawy – Powązki oraz Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich
 8. Przygotowanie uroczystości Dnia Patrona i udział w niej całej społeczności szkolnej

 

Czas realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany od października 2014 do marca 2015. Podsumowanie nastąpi w kwietniu 2015 r.

 

Kalendarium realizacji:

 1. X 2014 – przygotowanie projektu, opracowanie regulaminu i wybór form dokumentacji projektu (odp. Aneta Marchwicka)
 2. X 2014 – deklaracja uczestnictwa w projekcie ( nauczyciele realizatorzy)
 3. X 2014 – zaproszenie do realizacji projektu zaprzyjaźnionej ze szkołą p. S. Wodzińskiej i organizacja spotkań w klasach pierwszych na temat sylwetki Patrona (odp. Aneta Marchwicka)
 4. XI 2014 – zapoznanie klas pierwszych ze szkolną Izbą Tradycji i pamiątkami w niej zgromadzonymi ( odp. wychowawcy klas pierwszych)
 5. II 2015 - obejrzenie przez uczniów klas pierwszych na godz. z wychowawcą filmu R. Glińskiego Kamienie na szaniec i dyskusja ( odp. wychowawcy klas pierwszych)
 6. Reprezentacja uczniów w obu pocztach sztandarowych – wg harmonogramu uroczystości szkolnych i miejskich ( odp. nauczyciele opiekunowie sztandarów: A. Podębska, M. Olefirowicz, D. Nowicka –Zając, M. Szmajda)
 7. Organizacja spotkań p. S. Wodzińskiej z klasami drugimi na temat przyjaciół i towarzyszy walki Janka Bytnara Rudego
 8. III 2015 - Przygotowanie konkursu na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą patrona i jego przyjaciół ( odp. A. Marchwicka, J. Kowalska, wychowawcy klas pierwszych))
 9. III 2015 Organizacja wycieczki do Warszawy ( odp. A. Marchwicka, J. Kowalska)
 10. Przygotowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona ( odp. M. Piwowarczyk – Szafirowicz, J.Olczak)
 11. IV 2015 podsumowanie i ewaluacja projektu

 

Działania i i efekty pracy zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej (odp. A. Marchwicka, J. Kowalska)

 

Wybrani losowo uczniowie wypełnią ankiety ewaluacyjne projektu ( odp. A. Marchwicka, J. Kowalska)

 

Dokumentacja projektu:

 1. Regulamin projektu
 2. Ankieta ewaluacyjna projektu
 3. Sprawozdanie z realizacji projektu

 

 

Koordynator projektu: Aneta Marchwicka

 

                                                                                                          Kalisz, 21.10.2014

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego   Janek Bytnar Rudy– patron szkoły

 

Temat projektu, miejsce i czas realizacji

Projekt edukacyjno - wychowawczy   Janek Bytnar Rudy- patron szkoły realizowany był w Zespole Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich im. Janka Bytnara Rudego w Kaliszu od października 2014 do marca 2015

Nauczyciel koordynator projektu

Aneta Marchwicka - nauczyciel języka polskiego

Nauczyciele realizatorzy projektu

Aneta Marchwicka, Jolanta Kowalska, Teresa Lis, Eulalia Maciejewska, A. Podębska, M. Olefirowicz, J. Olczak, M. Szmajda, A. Duma - Lalek, M. Rubińska, K. Grzesiak, M. Piwowarczyk – Szafirowicz, M. Kwaśniak – Nowak, D. Nowicka

 

Osoby, które pomogły w realizacji projektu

S. Wodzińska – inicjatorka nadania szkole imienia Janka Bytnara Rudego

Produkty finalne projektu/formy realizacji

1.      Spotkania klas pierwszych technikum (ITŻA, ITŻB, ITH/K) z p. S. Wodzińską – pogadanki na temat patrona

2.      Spotkania klas drugich technikum ( IITŻA, IITŻB, II TK, IITT/H) z p. S. Wodzińską - pogadanki na temat przyjaciół i towarzyszy broni Janka Bytnara

3.      Poznanie przez klasy pierwsze Izby Tradycji

4.      Obejrzenie filmu R. Glińskiego Kamienie na szaniec przez klasy pierwsze podczas godz. z wychowawcą i dyskusja na temat postaw młodych bohaterów

5.      Reprezentacje uczniów w poczcie sztandarowym szkoły podczas uroczystości szkolnych i miejskich

6.      Opieka nad pocztem sztandarowym AK i reprezentacja w uroczystościach miejskich

7.      Wycieczka do Warszawy - Powązki oraz Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich

8.      Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną na temat patrona jego przyjaciół

9.      Przygotowanie uroczystości Dnia Patrona i udział w niej całej społeczności szkolnej

 

Cele główne projektu:

 1. Poznawanie historii
 2. Budzenie postaw patriotycznych
 3. Uświadomienie odpowiedzialności za kraj

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zapoznanie klas pierwszych z sylwetką patrona
 2. Zapoznanie klas drugich z przyjaciółmi i towarzyszami walki Janka Bytnara Rudego
 3. Poznanie historii powstania warszawskiego
 4. Kultywowanie pamięci o poległych

 

Przebieg pracy nad projektem

 

 1. XI 2014 – zapoznanie klas pierwszych ze szkolną Izbą Tradycji i pamiątkami w niej zgromadzonymi ( wychowawcy klas pierwszych)
 2. Reprezentacje uczniów w poczcie sztandarowym szkoły podczas uroczystości szkolnych i miejskich (09.2014 – uroczystości miejskie związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej, 17.09. 2014 – uroczystości miejskie związane z 75 rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę, 27.09.2014 – uroczystości miejskie związane z rocznicą powstania Państwa Podziemnego, 11.11.2014- uroczystości miejskie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2014 – uroczystości miejskie związane z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę , 19.01.2015 – uroczystość związana z 70 rocznicą rozstrzelania 56 działaczy Ruchu Oporu, 23.01.2015 – uroczystość związana z rocznicą wyzwolenia miasta Kalisza, 26.03.2015. – uroczystość Dnia Patrona Szkoły, 18.04.2015 – 75 rocznica zbrodni katyńskiej, 26.04.2015 – Msza polowa - M. Szmajda, M. Olefirowicz, A. Podębska, D. Nowicka – Zając.
 3. XI-XII 2014 – spotkania klas pierwszych technikum z p. S. Wodzińską – opowieści o Janku Bytnarze i jego rodzinie ( organizator A. Marchwicka)
 4. II 2015 - obejrzenie przez uczniów klas pierwszych na godz. z wychowawcą filmu R. Glińskiego Kamienie na szaniec i dyskusja na temat postaw bohaterów ( odp. wychowawcy klas pierwszych)
 5. II- III 20145 – spotkania klas drugich technikum z p. S. Wodzińską – pogadanki na temat przyjaciół i towarzyszy walki patrona (organizator A. Marchwicka)
 6. Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną Janek Bytnar Rudy i Jego przyjaciele – reprezentacje klas pierwszych technikum i klas zasadniczych ( organizator A. Marchwicka)
 7. 03.2045 uroczystość Dnia Patrona Szkoły ( msza św. w kaliskiej katedrze oraz akademia przygotowana przez M. Piwowarczyk - Szafirowicz oraz J. Olczak)
 8. 03.2015 – wycieczka młodzieży do Warszawy - złożenie kwiatów i zniczy na mogile Janka Bytnara, jego przyjaciół i matki, zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich (organizator A. Marchwicka, nauczyciele opiekunowie Jolanta Kowalska, Teresa Lis, Eulalia Maciejewska)
 9. IV 2015 – podsumowanie i ewaluacja projektu ( Aneta Marchwicka)

 

Sposób i miejsce realizacji projektu

 

Bliżej historii to hasło, które przyświecało realizacji projektu. W jego ramach wychowawcy klas pierwszych zapoznali młodzież z osobą patrona i Izbą Tradycji. Od października 2014 roku trwały spotkania z inicjatorką nadania imienia szkole, p. Stefanią Wodzińską. Najpierw były to pogadanki przeprowadzane w klasach pierwszych ( ITŻA – 22.10.2014, ITH/K – 26.11.2014, ITŻB – 30.01.2015) na temat patrona i jego bohaterskiej postawy, a następnie w klasach drugich ( IITT/H, IITK – 13.03.2015, IITŻA, IITŻB- 18.03.2015) na temat przyjaciół i towarzyszy broni Janka Bytnara. Jednocześnie uczniowie wszystkich klas pierwszych obejrzeli film R. Glińskiego Kamienie na szaniec i na godzinach z wychowawcą podjęli dyskusję na temat postaw bohaterów i sensu ich walki. Przeprowadzono konkurs na najlepszą prezentację multimedialną Janek Bytnar Rudy i jego przyjaciele. Młodzież klas pierwszych wybrała swoich przedstawicieli, którzy przygotowali zadanie konkursowe, a następnie komisja (Aneta Marchwicka i Jolanta Kowalska ) dokonała wyboru najlepszych prac. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce S. Felińska i W. Chrobak – klasa ITŻA, II – miejsce – E. Pietura, K. Maćkowiak, A. Sieroń – klasa ITŻA, III miejsce P. Skowron, K. Markowska – klasa ITŻB oraz P. Nastawski – klasa ITH/K. 26 marca 2015 zgodnie ze szkolnym zwyczajem dotyczącym Dnia Patrona Szkoły odbyła się uroczysta msza św. w kaliskiej katedrze, a następnie akademia w szkole. Dnia następnego 46 osobowa grupa młodzieży z klas (II kuch B, III TŻA III TT/K., ITH/T, I kuch) z opiekunami odbyła wycieczkę do Warszawy. Złożono wiązanki kwiatów i znicze na grobach Janka Bytnara, jego przyjaciół i matki, zwiedzono Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów polskich.

Ewaluacji projektu dokonano w kwietniu. Sporządzono ankietę, w której wzięło udział 30 losowo wybranych uczniów, którzy brali jakikolwiek udział w projekcie. Na pytanie 1. Jak oceniasz realizację projektu edukacyjnego Janek Bytnar Rudy – patron szkoły w skali od 1 do 5, 53,33% ankietowanych wybrało 5, 43,33% - 4 i 3,33% - 3.Na pytanie 2. Czy podoba Ci się tego rodzaju zaangażowanie młodzieży w pracę 100% ankietowanych odpowiedziało tak, na pytanie 3. Czy projekt pozwolił Ci bliżej poznać patrona szkoły 96,67% uczniów odpowiedziało tak, i zaledwie 3,33 % nie( jeden uczeń). Pytanie 4. brzmiało, czy dzięki projektowi udało Ci się zdobyć wiedzę na temat Szarych Szeregów, wojny, powstania warszawskiego, itd.? 93,3% uczniów odpowiedziało na nie tak i 6,67% nie ( dwie osoby) Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy w przyszłości młodzież chciałaby brać udział w podobnych przedsięwzięciach. 93,3% uczniów odpowiedziało na nie tak i 6,67% nie(dwie osoby).

 

Wnioski

 

W projekcie edukacyjnym Janek Bytnar Rudy– patron szkoły wzięła udział w zależności od wyznaczonych zadań cała społeczność szkolna. Z ankiety wynika, że podobał on się młodzieży, która dostrzegła jego rezultaty w postaci poznania patrona i zdobycia bądź uzupełnienia wiedzy na temat wojny. Projekt obudził wśród uczniów postawy patriotyczne i przypomniał o obowiązku kultywowania pamięci o bohaterach. Dodatkowo wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich uzmysłowiła im potrzebę szeroko pojętej tolerancji i umiejętności współżycia w jednym kraju członków różnych narodowości i wyznań.

W przyszłym roku szkolnym należy kontynuować podjęte działania mające na celu budzenie postaw patriotycznych.

 

Załączniki

 

 1. Tekst ankiety
 2. Artykuł wraz ze zdjęciami z wycieczki na szkolnej stronie internetowej
 3. Artykuł wraz ze zdjęciami z uroczystości Dnia Patrona Szkoły na szkolnej stronie internetowej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2504