Moje finanse i moja przyszłość

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Głównym założeniem projektu jest: przygotowanie uczniów ZSGH do podnoszenia umiejętności i kompetencji w zakresie różnorodnych form przedsiębiorczości. Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zapewnienie możliwości uzupełnienia wiedzy zdobywanej w szkole o nowe umiejętności w zakresie usług finansowych. Przygotowanie uczniów do założenia własnej działalności gospodarczej. Projekt przyczyni się także do zwiększenia samodzielności zawodowej uczniów.

Projekt zakłada podniesienie wiedzy i umiejętności matematycznych u uczniów szkoły, zwłaszcza w klasach czwartych technikum.

 Główne kategorie projektu:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • warsztaty - poznanie instytucji i usług finansowych, połączone z wycieczką edukacyjną do Warszawy
 • warsztaty z doradztwa zawodowego
 • warsztaty z zarządzania przedsiębiorstwem.

 Każda osoba, która chce uczestniczyć w projekcie wypełnia formularz zgłoszeniowy. Zobowiązana jest także do zaznaczenia kategorii, w której chce wziąć udział (można zaznaczyć kilka kategorii).

Udział w projekcie jest bezpłatny.     

Koordynator projektu:

Eryk Gorzelańczyk

Projekt edukacyjny  „Moje finanse i moja przyszłość”

projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Główne obszary tematyczne, w ramach których składane są wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

 

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Moje finanse moja przyszłość

  Moje finanse moja przyszłość

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:262